Key icon added to application icon on Nokia 6600

Printable View