recordcontrol.setStream(output) throws NullPointerException

Printable View