Nokia 3650 refuses to play MIDIs I download as ringtones

Printable View